Skip to Content

icon icon Pengenalan

Salam Sejahtera dan Salam Satu Malaysia

Pertama saya ingin mengucap syukur pada Illahi dengan limpah kurnianya jua kita masih dapat bersama-sama menikmati kehidupan di negara kita yang aman damai, tercinta ini.

Saya juga ingin ucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Y.B. Dato' Sri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang telah melantik saya sebagai Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia sesi 2014/2016. Ini bermakna Y.B. Menteri meletakkan kepercayaan kepada saya serta Ahli Lembaga Kaunselor yang baru bagi menerus dan melonjakan lagi peranan kaunselor di negara ini....

icon icon Pengumuman Terkini

icon icon Berita Terkini

icon icon Muat Turun

1. Borang A ( Permohonan Kaunselor Berdaftar) pdf
2. Borang F ( Permohonan Perakuan Amalan Dwitahunan) pdf
3. Borang H (Pembaharuan Perakuan Amalan) pdf
4. Borang Kemaskini pdf

Klik pada nama borang untuk muat turun.

Perisian Adobe Acrobat Reader diperlukan untuk membuka fail berkenaan.

icon icon Pautan

  Go to fullsize image